หน้าหลัก
ปี้
พี่
[พี่]

น.พี่ - หญิงที่มีอายุมากกว่า; เอ้ย ก็ว่า (จังหวัดแพร่เรียก ไหย้); ถ้าเป็นชายที่มีอายุมากกว่า เรียก อ้าย

ปี้
ปี้
ปี้
[ปี้]

ก.ต่อย - อาการที่แมลงอย่าง ผึ้ง ต่อ แมงป่อง ใช้เหล็กในแทง; จี้ ก็ว่า (ลำปาง แพร่ น่าน ใช้ เดียด) เช่น เผิ้งปี้ เผิ้งจี้ เผิ้งเดียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี้ (ปี้)