หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี่โข้
อักษรล้านนา
ปี่โข้
เทียบอักษรไทย
[ปี่โข้]
ความหมาย

น.ปี่ขนาดใหญ่ที่สุดในชุม; ปี่แม่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่โข้ (ปี่โข้)