หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี่แต้
อักษรล้านนา
ปี่แต้
เทียบอักษรไทย
[ปี่แต้]
ความหมาย

น.ปี่ชวาขนาดเล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่แต้ (ปี่แต้)