หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี่ตั๋ด
อักษรล้านนา
ปี่ตัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปี่ตัด]
ความหมาย

น.ปี่ขนาดเล็กที่สุดใช้เป่าสอดแทรก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่ตั๋ด (ปี่ตัดฯ)