หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี่จุมห้า
อักษรล้านนา
ปี่ชุมห้า
เทียบอักษรไทย
[ปี่ชุมห้า]
ความหมาย

น.ชุดของปี่มี ๕ เลา คือ ปี่โข้ ปี่กลาง ปี่ก้อย ปี่ตัด และปี่นาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่จุมห้า (ปี่ชุมห้า)