หน้าหลัก
ปี่จุมสี่
ปี่ชุมสี่
[ปี่ชุมสี่]

น.ชุดของปี่มี ๔ เลา คือ ปี่โข้ ปี่กลาง ปี่ก้อย และปี่ตัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่จุมสี่ (ปี่ชุมสี่)