หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี่จุมสี่
อักษรล้านนา
ปี่ชุมสี่
เทียบอักษรไทย
[ปี่ชุมสี่]
ความหมาย

น.ชุดของปี่มี ๔ เลา คือ ปี่โข้ ปี่กลาง ปี่ก้อย และปี่ตัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่จุมสี่ (ปี่ชุมสี่)