หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี่จุมสาม
อักษรล้านนา
ปี่ชุมสามฯ
เทียบอักษรไทย
[ปี่ชุมสาม]
ความหมาย

น.ชุดของปี่มี ๓ เลา คือปี่โข้ ปี่กลาง และ ปี่ก้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่จุมสาม (ปี่ชุมสามฯ)