หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปี่ก๋าง
อักษรล้านนา
ปี่กลฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ปี่กลาง]
ความหมาย

น.ปี่ขนาดกลางในชุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่ก๋าง (ปี่กลฯางฯ)