หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี่ก้อย
อักษรล้านนา
ปี่ก้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปี่ก้อย]
ความหมาย

น.ปี่ขนาดเล็กในชุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี่ก้อย (ปี่ก้อฯยฯ)