หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปีด
อักษรล้านนา
ปีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปีด]
ความหมาย

น.ไจด้ายประมาณ ๕-๖ ใจ ปั่นรวมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปีด (ปีดฯ)