หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปีกไม้
อักษรล้านนา
ปีกฯไม้
เทียบอักษรไทย
[ปีกไม้]
ความหมาย

ดู...ปีก น๒.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปีกไม้ (ปีกฯไม้)