หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปีกยาง
อักษรล้านนา
ปีกฯยางฯ
เทียบอักษรไทย
[ปีกยาง]
ความหมาย

ดู...เต๊าแขน

ออกเสียงล้านนา
เต๊าแขน
อักษรล้านนา
เทั้าฯแขนฯ
เทียบอักษรไทย
[เท้าแขน]
ความหมาย

น.ทวย - ไม้ค้ำยันชายคากับเสา. ปีกยาง ก็ว่า. ก.ใช้ฝ่ามือวางกับพื้นเพื่อรับน้ำหนักตัว; ต๊าวแขน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปีกยาง (ปีกฯยางฯ)