หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปีก
อักษรล้านนา
ปีกฯ
เทียบอักษรไทย
[ปีก]
ความหมาย

น๑.อวัยวะที่นกหรือแมลงใช้บิน น๒.เรียกไม้แผ่นนอกสุดที่ติดกับเปลือกไม้ที่ได้จากการผ่าหรือเลื่อยว่า ไม้ปีก; ปีกไม้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปีก (ปีกฯ)