หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ววึ่นๆ
อักษรล้านนา
ปิวฯวึ่นฯๆ,ปิลฯวฯวึ่นฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ปิววึ่นๆ,ปลิววึ่นๆ]
ความหมาย

ก.ปลิวกระจัดกระจาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ววึ่นๆ (ปิวฯวึ่นฯๆ,ปิลฯวฯวึ่นฯๆ)