หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ดๆป๋อดๆ
อักษรล้านนา
ปิดฯๆปอฯดๆ
เทียบอักษรไทย
[ปิดๆป็อดๆ]
ความหมาย

ว.กระปริบกระปรอย,เล็กๆ น้อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ดๆป๋อดๆ (ปิดฯๆปอฯดๆ)