หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ดๆ
อักษรล้านนา
ปิดฯๆๆ
เทียบอักษรไทย
[ปิดๆ]
ความหมาย

ว.อาการอย่างน้ำที่ร่วงลงทีละหยด เช่น น้ำไหลปิ๋ดๆ - น้ำไหลร่วงลงเป็นหยดๆ ช้าๆ. ถ้ารั่วหรือร่วงลงไม่มาก เพียงไหลเป็นทาง เรียก โซะๆ.ถ้ารั่วหรือร่วงมากเรียก ลั้งๆ; ดู...น้ำฮั่ว

ออกเสียงล้านนา
น้ำฮั่ว
อักษรล้านนา
นาฯร่฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำรั่ว]
ความหมาย

ก.น้ำรั่ว - น้ำไหลออกทางรู หรือรอยแตกของภาชนะหรือจากแหล่งเก็บน้ำ เช่น น้ำรั่วจากถัง, ฝนรั่วจากรอย แตกบนหลังคา,น้ำรั่วจากเหมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ดๆ (ปิดฯๆๆ)