หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ดตา
อักษรล้านนา
ปิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปิดทา]
ความหมาย

น.แปรง,แปรงทาสี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ดตา (ปิดฯ)