หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋ง
อักษรล้านนา
ปิลฯง
เทียบอักษรไทย
[ปลิง]
ความหมาย

น.ปลิง - สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัวกลมยาว ยืดหรือหดตัวได้คล้ายทาก ดูดเลือดเป็นอาหาร เช่น ปลิงควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ง (ปิลฯง)