หน้าหลัก
ปิ๋ขึ้น
ปิขึ้นฯ
[ปิขึ้น]

ก.หมดสติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋ขึ้น (ปิขึ้นฯ)