หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊ดปิวแดง
อักษรล้านนา
พิดฯพิวฯแดงฯ
เทียบอักษรไทย
[พิดพิวแดง]
ความหมาย

น.เจตมูลเพลิงแดง - พืชสมุนไพร ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นกลมเรียบ มีสีแดงบริเวณข้อ สูงประมาณ ๒-๓ เมตร ใบรูปไข่แกมวงรี โคนใบสีเขียว ปลายใบแหลมสีเขียวอมแดง ดอกสีแดงออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง รากเผ็ดร้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊ดปิวแดง (พิดฯพิวฯแดงฯ)