หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊ดปิวขาว
อักษรล้านนา
พิดฯพิวฯขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[พิดพิวขาว]
ความหมาย

น.เจตมูลเพลิงขาว - ไม้ต้น พืชสมุนไพร รากเผ็ดร้อน ดอกสีขาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊ดปิวขาว (พิดฯพิวฯขาวฯ)