หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊ดจ๊ะขอด
อักษรล้านนา
พิชชฯขอฯด
เทียบอักษรไทย
[พิชชขอด]
ความหมาย

ก.ลมหมุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊ดจ๊ะขอด (พิชชฯขอฯด)