หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊ดจะลิว
อักษรล้านนา
พิดฯชลิวฯ
เทียบอักษรไทย
[พิดชะลิว]
ความหมาย

น.นกปรอด(อ่าน ปะหรอด) - นกขนาดเล็ก มีหลายชนิด บางชนิดมีหงอน หางยาว ปากเรียวแหลมโค้งเล็กน้อย กินผลไม้ และแมลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊ดจะลิว (พิดฯชลิวฯ)