หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊ษง้วน
อักษรล้านนา
พิษฯฯง้วฯร
เทียบอักษรไทย
[พิษง้วน]
ความหมาย

น.ยาพิษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊ดง้วน (พิษฯฯง้วฯร)