หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊กบ้านปิ๊กจอง
อักษรล้านนา
พิกฯบ้าฯนฯพิกฯซอฯง
เทียบอักษรไทย
[พิกบ้านพิกชอง]
ความหมาย

ก.กลับบ้านกลับช่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊กบ้านปิ๊กจอง (พิกฯบ้าฯนฯพิกฯซอฯง)