หน้าหลัก
ปิ๊กบ้านปิ๊กจอง
ปิ๊กบ้านปิ๊กจอง
พิกฯบ้าฯนฯพิกฯซอฯง
[พิกบ้านพิกชอง]

ก.กลับบ้านกลับช่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊กบ้านปิ๊กจอง (พิกฯบ้าฯนฯพิกฯซอฯง)