หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๊กซิก
อักษรล้านนา
พิกฯซิกฯ
เทียบอักษรไทย
[พิกซิก]
ความหมาย

ว.ลักษณะของเล็กเป็นกระจุกหรือช่อที่ยื่นออกมา เช่น เหน็บดอกปิ๊กซิก; ถ้าขนาดกลางใช้ ป๊อกซ้อก; ถ้า ใหญ่ใช้ ปุ๊กซุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๊กซิก (พิกฯซิกฯ)