หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ้วแมง
อักษรล้านนา
ปิ้วฯแมงฯ
เทียบอักษรไทย
[ปิ้วแมง]
ความหมาย

น.รอยที่เกิดจากแมลงเจาะ เช่น ผลไม้ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ้วแมง (ปิ้วฯแมงฯ)