หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปิ้ว
อักษรล้านนา
ปิ้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ปิ้ว]
ความหมาย

น.จุด,ตำหนิ,รอยแผลเป็นขนาดเล็ก เช่น บ่าม่วงเป๋นปิ้ว - มะม่วงที่มีรอยตำหนิ; ถ้าเป็นรอยโตขึ้น เรียก ป้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ้ว (ปิ้วฯ )