หน้าหลัก
ปิ้นป๊อกปิ้นแป๊ก
ปิ้ลฯรพัอฯกปิ้ลฯรแพักฯ
[ปลิ้นพ็อกปลิ้นแพ็ก]

ก.กลับไปกลับมา,กลับคำ เช่น อู้ปิ้นป๊อกปิ้นแป๊ก - พูดกลับไปกลับมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ้นป๊อกปิ้นแป๊ก (ปิ้ลฯรพัอฯกปิ้ลฯรแพักฯ)