หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ้นป๊อกปิ้นแป๊ก
อักษรล้านนา
ปิ้ลฯรพัอฯกปิ้ลฯรแพักฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลิ้นพ็อกปลิ้นแพ็ก]
ความหมาย

ก.กลับไปกลับมา,กลับคำ เช่น อู้ปิ้นป๊อกปิ้นแป๊ก - พูดกลับไปกลับมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ้นป๊อกปิ้นแป๊ก (ปิ้ลฯรพัอฯกปิ้ลฯรแพักฯ)