หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ้งหลิ้ง
อักษรล้านนา
ปิ้งฯหิ้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[ปิ้งหลิ้ง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสีแดงที่มีขนาดเล็ก เช่น แก้มแดงปิ้งหลิ้ง - แก้มแดงเรื่อ; ถ้าเป็นสิ่งโตขึ้น ใช้แดงปะหลึ้ง หรือ แดงปึ้งหลึ้ง; เช่น ใส่เสื้อ แดงปะหลึ้ง,ทาสีบ้านแดงปึ้งหลึ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ้งหลิ้ง (ปิ้งฯหิ้ลฯง)