หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ้ง
อักษรล้านนา
ปิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปิ้ง]
ความหมาย

ก.ปิ้ง - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''ปิ้ง -(ระดับเสียงตรีเพี้ยน ไม่มีในภาษาไทยกลาง พจนานุกรมนี้แทนด้วยตัวเอน ดู...ในช่องออกเสียงล้านนา)-''; ปิ้ง คือทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ ใช้เวลาน้อยกว่าย่าง มักใช้กับของแห้ง หรือของที่มีขนาดเล็ก ที่ต้องใช้เวลาในการทำไม่นาน เช่น ปิ้งปลาหมึกแห้งตามรถเข็น ปิ้งไข่ที่ทำให้สุกมาแล้ว ปิ้งข้าวเหนียวที่สุกอยู่แล้ว ปิ้งกล้วย ปิ้งมัน เป็นต้น ซึ่งต่างกับการย่าง; ดู...หย้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ้ง (ปิ้งฯ)