หน้าหลัก
ปิ้ง
ปิ้งฯ
[ปิ้ง]

ก.ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ ใช้เวลาน้อยกว่าย่าง มักใช้กับของเล็ก เช่น ปิ้งกล้วย ปิ้งมัน ปิ้งปลาหมึก ว.เงียบเงียบสนิท,ไม่มีเสียงใดๆ เช่น ดั๋กปิ้ง - เงียบสนิท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ้ง (ปิ้งฯ)