หน้าหลัก
ปิมพระรอด
พิม์ระฯพรอฯด
[พิมพ์พระรอด]

น.แม่พิมพ์สำหรับปั้นพระรอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิมพระรอด (พิม์ระฯพรอฯด)