หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิม
อักษรล้านนา
พิม์
เทียบอักษรไทย
[พิมพ์]
ความหมาย

น.แม่แบบ,แม่พิมพ์. ดู...เต็๋กปิม

ออกเสียงล้านนา
เต็๋กปิม
อักษรล้านนา
เตักฯพิม์
เทียบอักษรไทย
[เต็กพิมพ์]
ความหมาย

ก.เอาวัสดุ เช่น ดิน ขี้ผึ้ง ปูนพลาสเตอร์ กดลงในแบบ หรือแม่พิมพ์เพื่อให้ได้รูปตามแบบที่ต้องการ สำ.เหมือนผู้ให้กำเนิดราวกับถอดมาจากพิมพ์เดียวกัน; ถอดเบ้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิม (พิม์)