หน้าหลัก
ปิม
พิม์
[พิมพ์]

น.แม่แบบ,แม่พิมพ์. ดู...เต็๋กปิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิม (พิม์)