หน้าหลัก
ปาไปเยียะบ่ดี
พาไพเยยฯะบํดี
[พาไพเยียะบ่ดี]

ก.ชวนไปทำสิ่งที่ไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาไปเยียะบ่ดี (พาไพเยยฯะบํดี)