หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปาห้อยบ่า
อักษรล้านนา
พาห้อฯยฯบ่าฯ
เทียบอักษรไทย
[พาห้อยบ่า]
ความหมาย

ก.สะพายไหล่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาห้อยบ่า (พาห้อฯยฯบ่าฯ)