หน้าหลัก
ปาห้อยบ่า
ปาห้อยบ่า
พาห้อฯยฯบ่าฯ
[พาห้อยบ่า]

ก.สะพายไหล่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาห้อยบ่า (พาห้อฯยฯบ่าฯ)