หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปายใน
อักษรล้านนา
พายฯไน
เทียบอักษรไทย
[พายใน]
ความหมาย

น๑.ภายใน,ฝ่ายใน,ด้านใน; น๒.ฝ่ายสงฆ์,ฝ่ายบรรพชิต; หนปายใน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปายใน (พายฯไน)