หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปายหน้า
อักษรล้านนา
พายฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[พายหน้า]
ความหมาย

ว.ภายหน้า,ด้านหน้า,ข้างหน้า,โลกหน้า; หนปายหน้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปายหน้า (พายฯห้นฯา)