หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปายลูน
อักษรล้านนา
พายฯลูร
เทียบอักษรไทย
[พายลูน]
ความหมาย

ว.ครั้งหลัง,ทีหลัง,ในคราวหลัง,ภายหลัง; หนลูน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปายลูน (พายฯลูร)