หน้าหลัก
ปายลูน
พายฯลูร
[พายลูน]

ว.ครั้งหลัง,ทีหลัง,ในคราวหลัง,ภายหลัง; หนลูน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปายลูน (พายฯลูร)