หน้าหลัก
ปายนอก
พายฯนอฯก
[พายนอก]

น๑.ภายนอก,ฝ่ายนอก,ด้านนอก; น๒.ฝ่ายฆราวาส,ฝ่ายคฤหัสถ์; หนปายนอก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปายนอก (พายฯนอฯก)