หน้าหลัก
ปาย
พายฯ
[พาย]

ก.สะพาย - แขวนบ่า,ห้องเฉียงบ่า; สะปาย ก็ว่า. เรียกช้างตัวผู้ว่า จ๊างปาย - ช้างพลาย ว.ภาย, ฝ่าย, ด้าน, เบื้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาย (พายฯ)