หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปามาน
อักษรล้านนา
พามานฯ
เทียบอักษรไทย
[พามาน]
ความหมาย

ก.ตั้งครรภ์,อุ้มท้อง; มาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปามาน (พามานฯ)