หน้าหลัก
ปามาน
พามานฯ
[พามาน]

ก.ตั้งครรภ์,อุ้มท้อง; มาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปามาน (พามานฯ)