หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปาน
อักษรล้านนา
พานฯ
เทียบอักษรไทย
[พาน]
ความหมาย

น๑.ปาน - เครื่องตีคล้ายฆ้อง แต่ไม่มีโหนกตรงกลาง ใช้ตีนำขบวนครัวทาน หรือนำขบวนแห่ศพพระเถระ; ปาง,ผ่าง ก็ว่า ปาน น๒.ชื่อปลา เรียกกระดี่ว่า ป๋าปาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาน (พานฯ)