หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปาดจิ๊นงัว
อักษรล้านนา
ปาดฯชิ้นฯง฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ปาดชิ้นงัว]
ความหมาย

ก.เฉือนเนื้อวัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาดจิ๊นงัว (ปาดฯชิ้นฯง฿วฯ)