หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปางแป้บ
อักษรล้านนา
พางฯ
เทียบอักษรไทย
[พางแพบ]
ความหมาย

น.ขวดแบน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปางแป้บ (พางฯ)