หน้าหลัก
ปากไหม้
ปากฯไห้มฯ
[ปากไหม้]

ก.ปากร้าย,ปากเจ็บ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากไหม้ (ปากฯไห้มฯ)