หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากได้ไส้ยาว
อักษรล้านนา
ปากฯได้ไส้ยาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากได้ไส้ยาว]
ความหมาย

ดู...ปากได้

ออกเสียงล้านนา
ปากได้
อักษรล้านนา
ปากฯได้
เทียบอักษรไทย
[ปากได้]
ความหมาย

ก.พูดมาก,พูดไม่รู้จักจบ; ปากได้ไส้ยาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากได้ไส้ยาว (ปากฯได้ไส้ยาวฯ)