หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากได้
อักษรล้านนา
ปากฯได้
เทียบอักษรไทย
[ปากได้]
ความหมาย

ก.พูดมาก,พูดไม่รู้จักจบ; ปากได้ไส้ยาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากได้ (ปากฯได้)