หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากแหว่ง
อักษรล้านนา
ปากฯแห่วฯง
เทียบอักษรไทย
[ปากแหว่ง]
ความหมาย

น.ริมฝีปากไม่เต็ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากแหว่ง (ปากฯแห่วฯง)