หน้าหลัก
ปากแหว่ง
ปากฯแห่วฯง
[ปากแหว่ง]

น.ริมฝีปากไม่เต็ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากแหว่ง (ปากฯแห่วฯง)