หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากแว้ม
อักษรล้านนา
ปากฯแว้มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากแว้ม]
ความหมาย

ว.ลักษณะปากของคนที่ฟันร่วงไปหมดแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากแว้ม (ปากฯแว้มฯ)