หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากแซ่ม
อักษรล้านนา
ปากฯแซ่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากแซ่ม]
ความหมาย

ก.จู้จี้ขี้บ่น,บ่นไม่เลิกง่ายๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากแซ่ม (ปากฯแซ่มฯ)